Nastawieni na sukces


Nastawieni na sukcespiątek, 4 marca 2016

Szprychy Ziga Ziglara


Od młodzieńczych lat jeżdżę  na rowerze. Nie ścigam się, to tylko rekreacja. Mimo to, po jakiejś wywrotce koła zdeformowały się, jedne szprychy były krótsze, długie dłuższe. Na takim kole trudno jechać, nie mówiąc już o rozwijaniu przyzwoitej prędkości.

Kolejny raz natknąłem się na porównanie różnych sfer naszego życia do szprych rowerowego koła. Tym razem u Ziga Ziglara w jego książce „Urodzony zwycięzca”.

Jeżeli wszystkie szprychy maja tą samą długość (wartość) to koło jest równe. Jeżeli są to wysokie wartości, to koło jest duże i łatwiej na nim jeździć.

Mój kolega ma bardzo udane życie rodzinne, duchowe, koleżeńskie. Nie udaje mu się praca zawodowa i finansowa czyli bardzo kuleje z powodu tych akurat krótkich szprych. I tamte radosne sfery przytłumiane są przez te nieudane. Stąd frustracja przewyższa radość życia.

Trzeba tym mniejszym szprychom poświęcić więcej czasu i wytrwałości w ich wydłużaniu. Dla harmonijnego rozwoju, dla równowagi życiowej. Dla czerpania radości z życia.

Siedem szprych, siedem sfer życia wymienia Ziglar:

  1. Fizyczna – zdrowie, kondycja, odżywianie
  2. Rodzinna – współmałżonek, dzieci, rodzice, kuzyni – jakie mamy z nimi stosunki?
  3. Psychiczna – siła charakteru, pozytywne myślenie
  4. Finansowa – zarabianie kwot przewyższających wydatki
  5. Duchowa – wiara, religia, życie dla innych
  6. Osobista – własny rozwój, własne postrzeganie świata, rekreacja
  7. Zawodowa – bycie dobrze postrzeganym fachowcem we własnej dziedzinie

Narysuj koło ze swoimi szprychami i każdej nadaj wartość od 1 do 10.  Okrągłe koło czy nie?

To teraz trzeba się skupić na prostowaniu tych zdeformowanych.

 

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz